Day: June 6, 2021

กระเช้าดอกไม้

การมอบ กระเช้าดอกไม้ ให้กับผู้รับ สามารถให้ในโอกาสไหนได้บ้าง?การมอบ กระเช้าดอกไม้ ให้กับผู้รับ สามารถให้ในโอกาสไหนได้บ้าง?

การใช้ดอกไม้แทนความรู้สึกในใจ เป็นสิ่งที่ทำกันมานานแล้ว หากนับตั้งแต่อดีตก็คงต้องย้อนไปหลายพันปี และปัจจุบันเอง การมอบดอกไม้หรือ กระเช้าดอกไม้ ก็ยังได้รับความนิยมเช่นกัน ซึ่งการมอบก็จะมีหลายโอกาสหลายวาระ สิ่งสำคัญในการมอบดอกไม้ให้กับใครสักคน ก็คือเรื่องของความเหมาะสมของดอกไม้ และกาละเทศะของการมอบให้ โดยบุคคลแต่ละคน จะใช้ดอกไม้ที่ไม่เหมือนกัน  หากคุณอยากจะมอบดอกไม้ให้กับใครสักคน ควรต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก่อน แต่ก่อนอื่นเราจะมาดูเกี่ยวกับประเภทของการให้ดอไม้ในโอกาสต่างๆ ว่าควรเลือกดอกไม้ประเภทใดบ้าง จึงจะเหมาะสมกับโอกาสเหล่านี้  เพราะการเลือกที่ถูกต้อง จะทำให้ตัวของผู้รับประทับใจมากขึ้นไปอีก  แนะนำการมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับแต่ละบุคคล  1.การมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี  การมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เช่น ในงานรับปริญญา หรืองานวันเกิดเพื่อน ดอกไม้ที่เหมาะสม ควรจะเป็นดอกที่มีสีสันสดใส และเป็นดอกไม้ที่เอาสำหรับแสดงความยินดีด้วย เช่น ดอกเด่ซี่ ดอกป็อปปี้