Day: July 5, 2021

ห้องเช่ารายเดือน

ข้อควรพิจารณาก่อนลงทุนทำธุรกิจ ‘ห้องเช่ารายเดือน’ข้อควรพิจารณาก่อนลงทุนทำธุรกิจ ‘ห้องเช่ารายเดือน’

ห้องเช่ารายเดือน นับว่าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเติบโตของสังคมเมือง การขยายตัวของจำนวนประชากร การย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเพื่อเรียน หรือทำงาน ปัจจุบันมีการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้กันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นธุรกิจที่มีรายได้แน่นอน มีความมั่นคง และเป็นรายได้ระยะยาว เรียกว่าลงทุนครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวรายได้ และผลประโยชน์ไปได้ยาวนานเลยทีเดียว สำหรับใครที่กำลังสนใจลงทุนทำธุรกิจห้องเช่ารายเดือน ควรดูจากปัจจัยต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อควรพิจารณาก่อนลงทุนทำธุรกิจห้องเช่ารายเดือน อย่างไรบ้าง 8 ปัจจัยสำคัญ ก่อนลงทุนทำธุรกิจห้องเช่ารายเดือน 1. ทำเล เรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ต้องพิจารณาเลยก็คือ ทำเล เพื่อจะได้วางแผนกำหนดกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้า ว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหน เช่น ใกล้มหาวิทยาลัย